De verantwoordelijken voor het project Delwende

AID heeft tot doel op te komen voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.  Om te kunnen beantwoorden aan de behoeften van bepaalde doelgroepen, werken we samen met lokale partners (personen, verenigingen), die zorgen voor opvolging en het nodige contact.    

Naargelang de financiële mogelijkheden worden de projecten bezocht door leden vrijwilligers, om zich te vergewissen van een goede opvolging en duurzaamheid van de plaatselijke acties.